قطعات سرد کننده  >  لوله مسی و اتصالات  >  لوله مسی شاخه  >  in قطر 7/8