قطعات سرد کننده  >  لوله مسی و اتصالات  >  لوله مسی کویل  >  in قطر 3/16