رده یا رده های شغلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

  مشخصات فردی


  مهارت های شغلی(لطفا در هر کدام از موارد زیر به خودتان امتیازی بین 1 الی 100 اختصاص دهید)

  مهارت امتیاز توضیحات
  کار با رایانه

  مهارت کار با نرم افزار حسابداری(ترجیحا هلو)

  مهارت ارتباط با مشتری

  ویژگی های فردی(لطفا در هر کدام از موارد زیر به خودتان امتیازی بین 1 الی 100 اختصاص دهید)

  ویژگی امتیاز توضیحات
  مسئولیت پذیری

  صداقت

  خلاقیت

  کار تیمی

  نظم و انضباط

  انتقادپذیری

  سوابق شغلی

  شرکت شماره 1

  نام شرکت/موسسه

  عنوان شغل

  مدت فعالیت

  دلیل ترک کار

  شماره تماس شرکت

  شرکت شماره 2

  نام شرکت/موسسه

  عنوان شغل

  مدت فعالیت

  دلیل ترک کار

  شماره تماس شرکت

  شرکت شماره 3

  نام شرکت/موسسه

  عنوان شغل

  مدت فعالیت

  دلیل ترک کار

  شماره تماس شرکت  سه مورد از نقاط قوت خود را بنویسید  سه مورد از نقاط ضعف خود را بنویسید

  اگر توضیح خاصی دارید که می تواند در گزینش صحیح شما به ما کمک کند در کادر زیر بیان کنید.با تشکر