نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

سه راه زانودار گالوانیزه

230,000 تومان1,375,000 تومان
نکته مهمسایز دهانه B نمیتواند بزرگتر از سایز دهانه A باشد.

سه راه شلواره 45 درجه گالوانیزه (0.6 میلیمتر)

106,000 تومان710,000 تومان
نکته مهم:سایز دهانه B و C نمیتواند بزرگتر از سایز دهانه A باشد.

سه راه شلواره 90 درجه گالوانیزه

330,000 تومان1,900,000 تومان
نکته مهم:سایز دهانه B و C نمیتواند بزرگتر از سایز دهانه A باشد.   

سه راه شلواره مستقیم گالوانیزه

215,000 تومان1,575,000 تومان
نکته مهم:سایز دهانه B و C نمیتواند بزرگتر از سایز دهانه A باشد.